XII  TURNIEJ  SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH

17 maja 2023r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Adamowie odbył się  XII Turniej Szkół Sienkiewiczowskich pod honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Starosty Łukowskiego i Wójta Gminy Adamów. Przez ostatnie dwa lata Turniej odbywał się online, a w tym roku powróciliśmy do wersji stacjonarnej.  W tegorocznej edycji Turnieju wzięło udział 185 uczniów ze szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza. Byli to uczniowie z  Gózda, Grabowa Szlacheckiego, Lisikierza, Okrzei, Puław, Siedlec, Starego Kębłowa, Wojcieszkowa, Woli Okrzejskiej i Adamowa. W tym dniu w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć p.  Krzysztofa Głuchowskiego – Posła  na Sejm RP, p. Leszka Kowalczyka – Posła na Sejm RP, p. Mirosława Wójcika – Lubelskiego Wicekuratora Oświaty, p. Dariusza Szustka – Starostę Łukowskiego, p. Karola Ponikowskiego –  Wójta Gminy Adamów, Ks. Kanonika Tadeusza Lamenta – Dziekana Dekanatu Adamowskiego, fundatora statuetki dla zwycięzcy Turnieju Szkół Sienkiewiczowskich, Por.  Remigiusza Soćko – przedstawiciela 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. Gen. F. Kleeberga, z którą Gmina Adamów współorganizuje wiele wydarzeń historyczno – kulturalnych,  kultywując lokalne tradycje, p.Wojciecha Czernieca – Członka Zarządu Powiatu Łukowskiego, p. Danutę Bosek – Radną Rady Powiatu Łukowskiego,  p. Karola Raczyńskiego – Radnego Rady Powiatu Łukowskiego. W uroczystości podsumowania XII Turnieju Szkół Sienkiewiczowskich wzięli udział także dyrektorzy okolicznych zaprzyjaźnionych szkół oraz instytucji kulturalnych. Zakończenie turniejowych rywalizacji oraz ogłoszenie wyników poszczególnych konkursów uświetnił   występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Adamowie, czyli gospodarzy imprezy. Pokazali oni swoje umiejętności aktorskie, wokalne oraz taneczne w części artystycznej pt. „Najważniejsza miłość”. Nasza Szkoła inicjuje działania związane z Patronem, co potwierdza organizacja kolejnej edycji Turnieju Szkół Sienkiewiczowskich, a także wiele innych przedsięwzięć. Nauczyciele we współpracy z dyrekcją szkoły, rodzicami, lokalnymi instytucjami bardzo angażują się w przekazywanie młodemu pokoleniu wartości promujących patriotyzm, szacunek do drugiego człowieka, odpowiedzialność.

W XII Turnieju Szkół Sienkiewiczowskich uczniowie rywalizowali w dziesięciu  konkurencjach, m.in. w konkursie ortograficznym, matematycznym, recytatorskim, języka angielskiego, wokalnym, „FIFA”, sportowej „Sztafecie”. Dzięki wsparciu i hojności darczyńców uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody. Nasz Turniej wsparli: p. Leszek Kowalczyk – Poseł na Sejm RP, Zarząd Powiatu Łukowskiego, p. Karol Ponikowski -Wójt Gminy Adamów, p. Karol Raczyński -Radny Powiatu Łukowskiego, p. Jerzy Gajownik- Firma Usługowo – Handlowa, ks. Tadeusz Lament- Proboszcz Parafii Adamów, Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie, Sieć Sklepów TOPAZ, p. Piotr Żaczek- Sklep Motoryzacyjny, GreenyardFrozen Poland, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie, Agro-Bis Sp.j.- Przedsiębiorstwo Handlowe w Adamowie, Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Bank Spółdzielczy   w Adamowie, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Adamowie, p. Arkadiusz Filiks – Hurtownia FILAR,      p. Robert Baran – Ubezpieczenia i Finanse.

Wyniki poszczególnych konkursów przedstawiają się następująco:

Konkurs matematyczny dla uczniów klas III

I m-ce              Justyna Wiąckiewicz, SP Adamów

II m-ce            Maja Pieńkowska, SP nr 9 w Siedlcach

III m-ce          Maja Drozd, SP nr 11 w Puławach

Konkurs ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii” dla uczniów klas III

Mistrz ortografii         Helena Garucka, SP nr 9 w Siedlcach

I Wicemistrz               Gabriela Szewczyk, SP nr 11 w Puławach

II Wicemistrz             Kacper Michalak, SP Adamów

Konkurs wokalny  dla uczniów klas III

I m-ce             Oliwia Balou, SP Adamów

II m-ce            Alicja Ciołek, SP Stary Kębłów

III m-ce          Blanka Talarek, SP Lisikierz

Konkurs recytatorski dla uczniów klas   IV – VI

I m-ce        Maja Józwik, SP Adamów

II m-ce       Zuzanna Nowakowska, SP nr 11 w Puławach

III m-ce      Aleksandra Rechnio, SP Lisikierz

Konkurs  recytatorski dla uczniów klas   VII – VIII

I m-ce       Maria Chmielewska, SP Adamów

II m-ce      Wiktoria Mika, SP Lisikierz

III m-ce    Izabela Tokarewicz, SP nr 9 w Siedlcach

Konkurs ortograficzny klas IV-VI  o tytuł „Mistrza Ortografii”

Mistrz ortografii    Karolina Zemło, SP nr 9 w Siedlcach

I Wicemistrz         Julia Chmiel, SP Lisikierz

II Wicemistrz       Alicja Telęda, SP nr 11 w Puławach

Konkurs ortograficzny klas VII-VIII  o tytuł „Mistrza Ortografii”

Mistrz ortografii    Klaudia Demianiuk, SP nr 9 w Siedlcach

I Wicemistrz         Bartosz Wrzosek, SP Adamów

II Wicemistrz      Michał Drozd, SP nr 11 w Puławach

 Konkurs języka angielskiego dla uczniów  klas IV-V

I m-ce      Kamila Konopka, SP nr 9 w Siedlcach

II m-ce    Szymon Wolski, SP Adamów

III m-ce   Natalia Stonio, SP Okrzeja

Konkurs języka angielskiego dla uczniów  klas VI-VII

I m-ce        Natalia Pieńkowska, SP nr 9 w Siedlcach

II m-ce       Antonina Bąk, SP Gózd

III m-ce    Anna Ponikowska, SP Adamów

Konkurs języka angielskiego dla uczniów  klas VIII

I m-ce      Cezary Marchel, SP nr 9 w Siedlcach

II m-ce       Marta Janiszek, SP nr 11 w Puławach

III m-ce      Karolina Pawlak, SP Gózd

Konkurs Matematyczny ,,Młody Matematyk” klas IV – VIII

kategoria:  kl. IV

I m-ce     Hanna Dziekanowska, SP nr 9 w Siedlcach

II m-ce    Daria Musiatowicz, SP nr 11 w Puławach

III m-ce  Kamil Sokołowski, SP Adamów

kategoria:  kl. V

I m-ce    Mateusz Stachnio, SP nr 11 w Puławach

II m-ce    Mikołaj Barszcz, SP Grabów Szlachecki

III m-ce  Maja Bielecka, SP Wola Okrzejska

kategoria:  kl. VI

I m-ce      Marta  Tomasik, SP Wola Okrzejska

II m-ce     Julia Banasiewicz, SP Wojcieszków

III m-ce    Artur Fiutek, SP Adamów

kategoria:  kl. VII

I m-ce       Wiktoria Dadas, Lisikierz

II m-ce       Alan Niemczuk, SP nr 11 w Puławach

III m-ce     Maja Borkowska, SP nr 9 w Siedlcach

kategoria:  kl. VIII

I m-ce      Szymon Lassak, SP nr 11 w Puławach

II m-ce      Michał Kozak, SP nr 9 w Siedlcach

III m-ce    Mikołaj Łazuga, SP Wojcieszków

 „Mistrz FIFA  2023”  dla uczniów kl. IV – VIII

I m-ce       Dorian Kołodziejczyk, SP Adamów

II m-ce      Adam Kowalczyk, SP nr 11 w Puławach

III m-ce     Stanisław Skwarek, SP Stary Kębłów

 Sztafeta 10 X 500 m   dla uczniów klas IV – VIII

I m-ce         SP Adamów       

II m-ce        SP nr 9 w Siedlcach

III m-ce      SP  nr 11 w Puławach

Konkurs filmowy ,,Poznaj twórczość Henryka Sienkiewicza” dla uczniów klas IV-VIII

I m-ce             SP Stary Kębłów

II m-ce            SP Adamów

III m-ce          SP Lisikierz

Tytuł Zwycięzcy Turnieju Szkół Sienkiewiczowskich pod honorowym patronatem

Ministra Edukacji i Nauki, Starosty Łukowskiego i Wójta Gminy Adamów

uzyskała  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza nr 9 w Siedlcach

II m-ce            Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie

III m-ce          Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza nr 11 w Puławach