DORADZTWO ZAWODOWE

 

DORADCA ZAWODOWY: p. JADWIGA OSIŃSKA

 

Drodzy uczniowie i rodzice,  VULCAN zaprasza na pierwszą część bezpłatnego webinarium w ramach cyklu Akcja Rekrutacja 2024.  Link do spotkania będzie podany w dniu wydarzenia.

 

 

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych w województwie lubelskim                  na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywała się  (podobnie jak w latach poprzednich)        poprzez system elektroniczny VULCAN.  Wybór preferencji kandydatów rozpocznie się             20 maja 2024 r.

 

SCHEMAT DOTYCZĄCY HARMONOGRAMU REKRUTACJI

HarmonogramRekrutacji_MapaKarier

 
Różnice między szkołami: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia
 
 
Terminy przeprowadzania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2024/2025
 
 
 
O nowym zawodzie, branżowych centrach umiejętności i innych zmianach w szkolnictwie branżowym od 1 września 2024 roku

 

Program realizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny 2023/2024

Program_realizacji_doradztwa_zawodowego_2023_2024_Osińska

Plan pracy doradcy zawodowego na rok szkolny 2023/2024

Plan_pracy_doradcy_zawodowego _2023_2024_Osińska

 

Informacje wprowadzające

 

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA – schemat pokazujący możliwe drogi kształcenia przez całe życie

źródło: https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (w województwie lubelskim) odbywa się poprzez  system elektroniczny VULCAN  

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

INFORMATOR o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

 

MAPA KARIER – bezpłatna i interaktywna baza informacji o ścieżkach kariery i rynku pracy dla młodych ludzi https://mapakarier.org/, w tym blog dla młodzieży https://mapakarier.org/ i blog dla rodziców https://mapakarier.org/strefa-rodzica/

 

Nowa prognoza (2023) zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i  wojewódzkim rynku pracy

https://ecrkbialystok.com.pl/index.php/aktualnosci_sg/1003-nowa-prognoza-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego

Nowe zawody w szkolnictwie branżowym od września 2023 roku

https://ecrkbialystok.com.pl/index.php/aktualnosci_sg/1000-nowe-zawody-w-szkolnictwie-branzowym-od-wrzesnia-2023-roku

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (w województwie lubelskim) odbywa się poprzez  system elektroniczny VULCAN

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 

Informator  o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego

na rok szkolny 2022/2023

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

 

Zawody szkolnictwa branżowego potrzebne na rynku pracy_prognoza 2022 i nowe zawody_artykuł_Jadwiga Osińska

https://ecrkbialystok.com.pl/index.php/aktualnosci_sg/823-zawody-potrzebne-na-rynku-pracy-prognoza-2022-i-nowe-zawody

 
 

DORADZTWO ZAWODOWE W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH

 

DLA UCZNIA      

Poznawaj otwarte, cyfrowe narzędzia edukacyjne, m.in. w ramach programu Pi-stacja oraz na na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej ZPE

 

Wybierz przedmiot matematykę, fizykę, chemię lub biologię. Kliknij na poziom edukacyjny (szkoła podstawowa IV-VI lub VII-VIII. Może zainteresuje Cię jakiś temat, sprawdź.

Darmowe wideolekcje | Pi-stacja (pistacja.tv)

Możesz tez przeanalizować  próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki i przygotowywać się do nadchodzących egzaminów razem z Pi-stacją

Próbny egzamin ósmoklasisty z Pi‑stacją 2022 | Pi-stacja (pistacja.tv)

Zobacz, (przykłady) w jakich zawodach i branżach  przydaje się szkolna wiedza z przedmiotów ścisłych

Czy warto uczyć się przedmiotów ścisłych? Poznaj 7 niezwykłych zawodów i daj się przekonać | Pi-stacja (pistacja.tv)

Nie tylko matematyka, fizyka, chemia, biologia, tu także geografia, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia, przyroda, plastyka, etyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne. Wybierz etap edukacyjny, przedmiot i przeglądaj zasoby Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

 

DLA RODZICÓW

Tu można znaleźć sprawdzone zasoby – darmowe wideo lekcje, które przy niewielkim wsparciu rodzica mogą zastąpić płatne korepetycje z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, biologia). Darmowe korepetycje | matematyka online | Pi-stacja (pistacja.tv)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

e-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)