DOKUMENTY SZKOŁY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W ADAMOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2023/ 2024

REGULAMIN E-DZIENNIK

REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA (ROK SZKOLNY 2022/2023)

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO SZKOŁY (ROK SZKOLNY 2023/2024)

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ADAMÓW DOTYCZĄCE REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I

ZGŁOSZENIE DO KLASY I SP DLA KANDYDATA Z OBWODU

WNIOSEK DO KLASY I DLA KANDYDATA SPOZA OBWODU SZKOŁY