PEDAGOG SPECJALNY

 

PEDAGOG SPECJALNY

 

,,Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie”

Janusz Korczak

 

 

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

Poniedziałek:     9.30 – 12.30,    13.15 – 14.00

Wtorek:             10.30 – 13.15

Środa:                  9.30 – 13.30

Czwartek:          11.45 – 13.15

Piątek:                 9.40 – 11.40,    12.30 – 13.30

 

 

Drogi uczniu, przyjdź do pedagoga specjalnego jeśli:

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz z kimś porozmawiać,
 • potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu konfliktu,
 • nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • masz problemy rodzinne i edukacyjne,
 • nie radzisz sobie z własnymi emocjami.

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Drogi rodzicu, przyjdź do pedagoga specjalnego jeśli:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym,
 • szukasz pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i edukacyjnych Twojego dziecka.

 

Zadania pedagoga specjalnego:

 • współpraca z nauczycielami, uczniami i rodzicami w rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
 • rozpoznawanie, wraz z psychologiem i pedagogiem, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 • współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów w zakresie opracowywania dokumentacji dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym IPET i WOPFU),
 • wspieranie nauczycieli w zakresie doboru metod, form pracy, środków dydaktycznych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.