RZECZNIK PRAW UCZNIA

RZECZNIK PRAW UCZNIA

p. MALWINA GOLIAN

 

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RZECZNIKIEM?

Najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.
Można również napisać wiadomość na dzienniku elektronicznym.

Gdzie znajdziesz Rzecznika? Sala nr 128 – gabinety specjalistów.

W jakie dni pracuje? Codziennie od godziny 8.00 do godziny 14.00

Kto może skorzystać z pomocy Rzecznika? UCZEŃ, RODZIC, NAUCZYCIEL

 

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy. Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów – może zgłosić się do Rzecznika.

 

O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.

 

Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły. Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

 

Sposoby działania Rzecznika:

  • Załatwianie indywidualnych skarg,
  • Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,
  • Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym,
  • Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną

 

Uprawnienia Rzecznika:

Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy

Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów

Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania

Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron lub gdy sam zauważy taką potrzebę

 

Rzecznik Praw Ucznia:

To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską.

To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc.

Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować.

Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.

Zachowuje dyskrecję!

 

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia