REKRUTACJA 2024/2025

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO SZKOŁY (ROK SZKOLNY 2024/2025)

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ADAMÓW W SPRAWIE REKRUTACJI

DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK REKRUTACYJNY DO PRZEDSZKOLA

Wniosek rekrutacyjny do Przedszkola

WNIOSEK REKRUTACYJNY DO ZERÓWKI

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

ZGŁOSZENIE DO KLASY I KANDYDATA Z OBWODU

WNIOSEK REKRUTACYJNY DO KLASY I DLA KANDYDATA SPOZA OBWODU SZKOŁY