Ślubowanie Klas Pierwszych

5 października 2022 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Adamowie  odbyła się Uroczystość Pasowania na Ucznia. Uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem swoich wychowawczyń zaprezentowali montaż słowno- muzyczno-taneczny.  Od początku roku szkolnego dzieci uczyły się pilnie  jak być dobrym uczniem. Wytrwale ćwiczyły  wierszyki i piosenki oraz  układ taneczny do piosenki o Polsce. W dniu Ślubowania w szkole  panowała świąteczna atmosfera. Przybyli zaproszeni goście, dzieci oraz  rodzice pierwszaków. Uczniowie ubrani w stroje galowe udali się do specjalnie przygotowanej sali – wszystko po to, aby Ślubowanie wypadło jak najbardziej uroczyście. Pierwszaki przedstawiły program artystyczny, którym udowodniły, że znane są im zasady panujące w szkole. Wzorowo zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie , wokalne i taneczne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie Ślubowania na Sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów.  Aktu Pasowania za pomocą ogromnego ołówka dokonał wicedyrektor  p. Kazimierz Wolski , a p. dyrektor Szkoły p. Anna Bartosiewicz wręczyła pamiątkowe dyplomy. W ten symboliczny sposób, pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Adamowie. Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.
 Ten wyjątkowy dzień na pewno długo zostanie w pamięci wszystkich pierwszaków i ich najbliższych. Od tej chwili uczniowie z wielkim zaangażowanie będą starać się „swoim zachowaniem i nauką, sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom”.       

                                       Wychowawczynie klas pierwszych: Bożena Osial, Dorota Turska