Let’s pronounce perfectly & correctly

Uczniowie klas czwartych naszej szkoły biorą udział w innowacji pedagogicznej języka angielskiego dotyczącej poprawnego i swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. W ramach tych zajęć dzieci z klas 4a i 4b mieli okazję uczestniczyć w prowadzonych przez uniwersyteckiego wykładowcę zajęciach warsztatowych rozwijających poprawną wymowę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Wydziału Humanistycznego. Podczas tego spotkania uczniowie poznali wybrane spółgłoski i zapoznali się z niuansami ich artykulacji oraz obejrzeli zabawne „short-films” dotyczące poprawnego mówienia. Ogromne emocje wzbudziły również ćwiczenia warsztatowe podczas których uczniowie sami artykułowali dźwięki, rozpoznawali zdania wymawiane przez rdzennych Brytyjczyków oraz sami musieli w poprawny sposób wypowiadać łamańce językowe. Na koniec zajęć nasi uczniowie zostali obdarowani ciekawymi i potrzebnymi w szkole prezentami.

Nauczyciele języka angielskiego