DZIEŃ EUROPY

W minionym tygodniu uczniowie świetlicy wzięli udział w zajęciach o Unii Europejskiej z okazji obchodzonego 9 maja Dnia Europy. Dzieci zapoznały się z podstawowymi wiadomościami o Unii Europejskiej. Zajęcia miały różnorodną formę: pogadanki, gier i zabaw dydaktycznych oraz zajęć plastycznych i muzycznych. Uczniowie dowiedzieli się jak powstała UE, zapoznali się z jej symbolami. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali bajki o Europie i o Unii Europejskiej. W ramach zajęć plastycznych świetliczaki wykonały flagę Unii Europejskiej.
Wychowawcy świetlicy