„Europa i Ja” – projekt świetlicowy

W minionym tygodniu uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną zrealizowali kolejne zadanie projektowe. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia dzieci poznały liczebniki  od 0 do 10 w języku włoskim. Podczas instruktażu  świetliczki osłuchały się z wymową liczb, następnie powtarzały i liczyły na konkretach. Na koniec wykonały plakat z ich zapisem słownym. Dzieci aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, z niecierpliwością oczekują na kolejne wyzwania.

 

Wychowawcy świetlicy