BEZPIECZNE FERIE – ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W związku ze zbliżającymi się feriami w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia pod hasłem „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”, których celem było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych oraz wyrobienia u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób, a także propagowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu podczas zimowego odpoczynku.

Uczniowie obejrzeli film edukacyjny o bezpiecznych zabawach na śniegu i lodzie. Wspólnie został opracowany „Kodeks Bezpiecznych Ferii” oraz gazetka ścienna „Bezpieczne ferie”

Dzieci rozmawiały o tym, jak uniknąć zagrożeń i bezpiecznie wypoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz jakich zasad przestrzegać podczas zabaw. Czas ferii jest bardzo radosny i pełen zabawy, ale trzeba pamiętać, by spędzić go rozważnie i pamiętać o bezpieczeństwie.