ZUCHY Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW I STRAŻAKÓW

Zuchy z 9GZ Wesołe Promyki razem z kolegami z klasy 3b wybrały się do Radzynia Podlaskiego.

Odwiedziły tam Powiatową Komendę Policji, gdzie zapoznały się z pracą policjantów w różnych wydziałach. Zajrzały do aresztu, cel dla aresztowanych i spacerniaka. Również do sali konferencyjnej i siłowni. Miały możliwość wejścia na strzelnicę. Zapoznały się z przedmiotami, które służą policjantom w ich codziennej służbie. Poznały też psa policyjnego i jego opiekuna. A na zakończenie mogły wsiąść do samochodów policyjnych.

Uczniowie pojechali również do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W sali edukacyjnej Ognik przymierzały hełmy i stroje strażaków. Przypomniały i utrwaliły wiedzę przeciw pożarową i zasady bezpiecznego zachowania. Obejrzały wozy strażackie i ich wyposażenie oraz sprzęt ratowniczy. Dużo dowiedziały się o ważnej pracy strażaka.

Dzieci zwiedziły również pałac Potockich i znajdujące się w nim ekspozycje oraz jego otoczenie. A na zakończenie wycieczki posiliły się pysznymi pizzami.

Szczególne podziękowania składamy tacie Igora- panu Pawłowi Baran za zorganizowanie wejścia na Komendę Policji.

Opiekę nad Zuchami i trzecioklasistami sprawowały panie: Iwona Ponikowska

 oraz drużynowa 9GZ dh pwd Renata Niedziółka