Wybory do Samorządu Uczniowskiego

23 września 2021r. w naszej Szkole odbyły się Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

Przewodnicząca SU – Amelia Biaduń

Zastępca przewodniczącej SU – Natalia Ciechańska

Sekretarz – Gabriela Golba

Skarbnik – Jan Stępniak

Pozostali kandydaci tworzą Sekcję Organizacyjną: Bartłomiej Ponikowski, Anna Jastrzębska, Alicja Żaczek, Zuzanna Kruk, Maja Bogusz, Maria Młodzikowska, Zofia Kępa, Nikola Stępniak, Natalia Bartnicka, Maja Józwik, Maciej Patkowski, Hanna Józwik, Emilia Płoszarek, Andżelika Baran, Marta Bancerz, Bartosz Wrzosek, Krzysztof Górczyński, Maria Chmielewska, Emilia Bogusz, Karolina Gnyszka

Gratulujemy wygranym i wszystkim kandydatom, którzy startowali w wyborach! Życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności!

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 Agnieszka Konieczna