Udzielamy pierwszej pomocy przedmedycznej

W czerwcu 2024r. w Przedszkolu im. Misia Uszatka odbyły się Warsztaty Pierwszej Pomocy dla grup przedszkolnych. Celem warsztatów było nabycie wiedzy

i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Przedszkolaki dowiedziały się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia. Dowiedziały się również, jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, krwotoku z nosa, oparzenia, złamania. Dzieci ćwiczyły pod opieką nauczyciela: ocenę stanu poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej ustalonej oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia. Przedszkolaki z zapałem brały udział w warsztatach. Zajęcia  uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.

Bożena Gajownik

oppo_0
oppo_0
oppo_0
oppo_16
oppo_0
oppo_0