ŚWIETLICOWY DZIEŃ KOBIET

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet – na stałe wpisał się do naszego świetlicowego kalendarza. Podjęliśmy szereg różnorodnych działań, których celem było m.in. ukazanie znaczenia kobiet we współczesnym świecie, poznanie zawodów przez nie wykonywanych, uwrażliwienie na okazywanie szacunku wszystkim kobietom oraz wzmocnienie więzi koleżeńskich między dziećmi. Uczniowie mieli również okazję do wykonania różnorodnych prac plastyczno-technicznych: przygotowali drobne upominki w postaci zakładek ze słodkim upominkiem, malowali portrety najważniejszych kobiet w swoim życiu oraz ćwiczyli umiejętność redagowania życzeń tworząc piękne, kolorowe laurki.

Wychowawcy świetlicy