„Sprzątamy dla Polski” 2023

21 kwietnia 2023 nasza szkoła wzięła udział w V edycji Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątamy dla Polski” 2023, objętej honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, a także Ministra Edukacji i Nauki oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Celem akcji jest troska o środowisko naturalne w najbliżej okolicy i kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie klas 0-VIII wraz z opiekunami zaopatrzeni w worki i rękawice posprzątali tereny zielone, chodniki i ulice w pobliżu szkoły. Zebrane odpady zostały odebrane przez ZGK w Adamowie.  Zachęcamy wszystkich o dbanie o środowisko naturalne każdego dnia. Serdecznie dziękujemy ZGK w Adamowie za współpracę, worki i ekologiczne upominki, które trafią do uczniów.

Karolina Alikowska