Spotkanie z policjantem- ,,Bezpieczne ferie’’

24 stycznia 2024r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami  Komendy Powiatowej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego w Łukowie.  Celem było wyrobienie prawidłowych nawyków komunikacyjnych oraz uświadomienie uczniom z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas ferii zimowych. Funkcjonariuszka  pomagała w ten sposób w przygotowaniu uczniów, do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dróg.

Na spotkaniu  omawiane były tematy związane z:

  1. Podstawowymi przepisami i zasadami ruchu drogowego niezbędnymi do prawidłowego korzystania z dróg publicznych przez pieszych
  2. Rodzajami zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z ruchem kołowym i pieszym, w tym sposobami unikania wypadków przez dzieci
  3. Koniecznością używania elementów zwiększającym bezpieczeństwo na drodze, czyli noszenia na sobie elementów odblaskowych.

Przedstawiono zasady bezpieczeństwa dotyczące zabaw na śniegu, lodzie, lodowisku i podczas kuligów.  Przypomniano numery telefonów alarmowych.

Ferie zimowe są po to by odpoczywać, bawić się i rozwijać swoje zainteresowania, na które w okresie nauki wszystkim brak czasu.

Weronika Młodzikowska,  Halina Grochowska