Spotkanie edukacyjne z Helioaktywnymi 

Kształtowanie postaw proekologicznych u młodzieży jest niezwykle ważne, tym samym w dniu 19 maja br. uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym, które poprowadzili dla nich uczniowie Zespołu Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie. Nasi wychowankowie dowiedzieli się wówczas, czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii oraz jakie skutki niesienie spalanie paliw kopalnych. Prelegenci dużo uwagi poświęcili omówieniu wykorzystania energii słonecznej do generowania energii elektrycznej, omawiając m.in. zasadę działania fotowoltaiki, budowę panela fotowoltaicznego. Ponadto w prezentacji pojawiły się autorskie dane badawcze przez nich zebrane, dotyczące zużycia energii elektrycznej w ich domach oraz szkole. W trakcie krótkiego panelu dyskusyjnego z młodzieżą Zespołu Szkół w Adamowie nasi uczniowie podjęli próbę wskazania ciekawych rozwiązań, służących oszczędzaniu energii elektrycznej w domu oraz w szkole. Na koniec prelegenci opowiedzieli, jak można podjąć się realizacji montażu takiej instalacji w swoim domu, jaki byłby jej szacunkowy koszt oraz jak można pozyskać dodatkowe środki finansowe na realizację tej „ekologicznej” inwestycji. Nasi uczniowie z wielką uwagą przysłuchiwali się prezentacji starszych kolegów z sąsiedniej placówki. Mamy nadzieję, że zdobyta wówczas wiedza przeniesie się do ich własnych domów, a dzięki temu, każdy z nich będzie miał realny wpływ na poprawę funkcjonowania Ziemi. 

Wizyta uczniów Zespołu Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie była częścią akcji promującej konkurs badawczy organizowany przez BOŚ „Postaw na Słońce”, w którym obecnie biorą udział jako grupa badawcza pn. Helioaktywni. 

J. Abramek