SAPERE AUDE, czyli odważ się być mądrym

Wśród wielu zadań Zespołu Wychowawczego naszej szkoły na rok szkolny 2023/2024 znalazło się zadanie pt. „Gazetka – sentencje łacińskie”. W ramach tego zadania, na tablicy znajdującej się w korytarzu szkoły, umieszczono wybrane sentencje łacińskie z tłumaczeniem na język polski, aby uczniowie mogli zapoznać się z nimi w dogodnym dla siebie czasie.

Dodatkowo zorganizowane zostały spotkania uczniów klas 4a, 4b i 5b z panią Krystyną Marią Sadło – nauczycielką języka łacińskiego z Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie. Podczas tych wizyt pani Sadło nie tylko omówiła wszystkie wybrane „gazetkowe” sentencje, ale także uświadomiła rangę tego języka cytując J. Tuwima: „ Jakiż to język martwy, jeśli nie więdnąc przetrwał tysiąclecia”. Wskazała jednocześnie wiele używanych w języku polskim wyrazów pochodzących z łaciny, np. szkoła, tablica, lektura, biblioteka, akwarium, minus, plus, cito, kontra, itd. oraz wyjaśniła znaczenie takich imion jak Klara, Beata, Felicja.

Poza tym: uczestnicy wydarzenia poznali różnicę pomiędzy polskim „100 lat”, a łacińskim „Plurimos annos”, zostając jednocześnie zachęceni do nauki tej drugiej piosenki; poznali łacińskie nazwy miesięcy, dni tygodnia i wybranych liczebników, łacińskie formy grzecznościowe na powitanie i pożegnanie. Na zakończenie spotkania była próba zaśpiewania kolędy pt. „Silentio Noctis” („Wśród nocnej ciszy”).

Halina Grochowska, Jadwiga Osińska