Młodzi inwestorzy SIGG

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to największy ogólnopolski projekt edukacyjny, który w praktyczny, ale i bezpieczny sposób uczy inwestowania na giełdzie. Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Zgodnie z regulaminem SIGG jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ale Organizator dopuszczał udział w SIGG uczniów klas 7 i 8  w przypadku szczególnego zainteresowania uczniów problematyką oszczędzania i inwestowania na etapie szkoły podstawowej. Skorzystaliśmy z tej okazji.

 

Przygoda giełdowa rozpoczęła się już w październiku (zainicjowanie projektu, dobór zespołów, utworzenie nazw, zarejestrowanie, itp.). Dziewięciu uczniów z 7a i czterech z 7b utworzyło 4 zespoły („Kominiarze”, „Madero”, „Moldava” i „Warschauer Cola”), a nad pracą zespołów czuwał nauczyciel –opiekun (Jadwiga Osińska).

Uczniowie otrzymali dostęp do GPW tr@der – platformy do nauki inwestowania i mogli w dowolnych terminach z niej korzystać zdobywając wiedzę z zakresu podstaw ekonomii, finansów i zasad działania rynku kapitałowego przy pomocy materiałów multimedialnych, filmów i kursów e-learningowych. Uczestnicy czerech zespołów samodzielnie dokonywali wirtualnych transakcji z wykorzystaniem dostępnych w grze instrumentów finansowych. Inwestycje realizowane były w oparciu o środki wirtualne, ale transakcje zawierane  na podstawie rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym. Taki mechanizm doskonale oddaje giełdową rzeczywistość, a uczniowie w praktyce przekonują się, na czym polega inwestowanie na giełdzie, poznają ryzyko inwestycyjne i skutki niewłaściwych decyzji. Poprzez udział w projekcie młodzi ludzie mają także możliwość zdobycia umiejętności analizowania danych i sytuacji na rynku, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie.

 

Właściwy I etap gry (trwający 2 miesiące) zakończył się. Uczestnicy gry mogą już pobierać certyfikaty udziału w SIGG, a od 29 stycznia – certyfikaty z części inwestycyjnej. Jeszcze trwa podsumowanie, przeliczanie punktów, itp. Z aktualnych rankingów wynika, że nie uzyskaliśmy spektakularnych sukcesów, ale też i nie jesteśmy w końcówce rankingu, zajmujemy „pozycje środkowe”.

Udział w SIGG to praktyczne przygotowanie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania własnych pieniędzy w przyszłości. Taka przygoda powinna zaprocentować w przyszłości.

Przed nami jeszcze możliwość udziału w II etapie – już za miesiąc.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.sigg.gpw.pl  (strona jest aktywna w okresie trwania projektu).

Jadwiga Osińska