Rajd rowerowy „Śladami naszej historii”

6 października  uczniowie klasy Va i Vb wraz z wychowawczyniami p. Karoliną Alikowską i p. Agnieszką Konieczną oraz p. Malwiną Golian wyruszyły na rajd rowerowy do Józefowa Dużego i Serokomli, którego głównym celem było przybliżenie uczniom historii najbliższej okolicy. W 1940 roku doszło tutaj do pierwszej na Podlasiu masowej egzekucji. W Józefowie Dużym upamiętniono ofiary niemieckiego mordu. 82 lata temu oddziały gestapo i niemieckiej żandarmerii zamordowali 217-stu Polaków. Akcja była odwetem za zabicie rodziny niemieckiego kolonisty. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Zakępiu, gdzie odbyło się ognisko integracyjne. Uczniowie grali w piłkę i bawili się wspólnie. Serdecznie dziękujemyp. Przemysławowi Ochnikowi za przygotowanie ogniska, a p. Renacie Alikowskiej, sołtysowi Zakępia, za udostępnienie boiska i placu przy szkole.

Czas upłynął bardzo szybko w świetnym nastroju. Spotkanie przy ognisku dostarczyło  mnóstwo radości i sprzyjało  kształtowaniu pozytywnych relacji w grupie i z wychowawcami.

                                                                       Karolina Alikowska