Pierwsze spotkanie Liderów organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Nasza Placówka wzięła udział w programie rządowym “Aktywna Tablica”. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy sale m.in. w nowoczesne programy multimedialne.

Kolejnym naszym krokiem było zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Celem pierwszego spotkania z liderem ze Szkoły Podstawowej w Woli Gułowskiej było ustalenie zasad współpracy, harmonogramu „wymiany doświadczeń”.

 W ramach sieci odbędą się 3 spotkania stacjonarne lub online. (W celu wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, udostępniania własnych materiałów dydaktycznych, korzystania z innych, jak również do rozwiązywania problemów z jakimi spotykamy się w szkole). Odbędą się również zajęcia otwarte, dzięki którym będziemy mogli dzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami.