OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY ,,Angielski jest FUN-tastyczny”

Nasza grupa świetlicowa przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym “Angielski jest Fun-tastyczny”, którego celem jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi. W ramach projektu wykonano już 3 zadania:

Zadanie 1: Flaga maga” – stworzenie dowolną techniką flagi Wielkiej Brytanii. Dzieci przez kilka dni pracowały nad wykonaniem flag, które następnie umieściliśmy na wystawie. Przy okazji poznały historię powstawania flagi Wielkiej Brytanii.

Zadanie 2Kącik książki po angielsku” – stworzenie kącika ksiązki angielskiej. Okazją do jego przygotowania był Tydzień Języków Obcych, podczas którego czytaliśmy fragmenty literatury dziecięcej w języku angielskim.

Zadanie 3: Bajkowe czary mary” – obejrzenie przez dzieci bajki anglojęzycznej i przygotowanie

ilustracji do treści. Korzystając z obchodzonego w świetlicy szkolnej Dnia Postaci z Bajek, dzieci wykonały piękne ilustracje tematyczne.

Były to ciekawe lekcje dla nas wszystkich, które miały na celu zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka oraz wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego. Nie możemy doczekać się kolejnych zadań:)

Edyta Kaszubska