Lekcja otwarta w partnerskiej szkole

30. stycznia 2023r. w ramach sieci współpracy szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica, mogliśmy uczestniczyć w lekcji otwartej – zorganizowanej w szkole partnerskiej.  Tematem zajęć rewalidacyjnych było: ”Usprawnianie koncentracji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia i gry ruchowe z wykorzystaniem pomocy interaktywno-edukacyjnej – Magicznego dywanu”.