Gminny konkurs języka angielskiego

15 kwietnia został zorganizowany w naszej szkole Gminny konkurs języka angielskiego. Wzięło w nim udział 19 uzdolnionych uczniów ze szkoły podstawowej w Adamowie i Woli Gułowskiej. Celem konkursu było popularyzowanie języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim, promowanie uzdolnień uczniów, a także integracja uczniów i nauczycieli.

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: klasy II-III, IV-V, VI-VII. Miał on formę testu pisemnego sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstu czytanego, znajomość słownictwa, gramatyki, funkcji językowych oraz kultury Wielkiej Brytanii.

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy, uczniowie poza podium – upominki oraz dyplomy za udział w konkursie.

          Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria: klasy II-III

I miejsce: Adrian Ochnik, kl. III, SP Wola Gułowska

II miejsce: Lena Pawlicka, kl. IIa i Wiktor Ambroziak, kl. IIb, SP Adamów

III miejsce: Gabriela Kaszubska, kl. IIIb, SP Adamów

 

Kategoria: klasy IV-V

I miejsce: Joanna Wysokińska, kl. Va, SP Adamów

II miejsce: Oliwia Balou, kl. IVb,  SP Adamów

III miejsce: Szymon Walaszek, kl. V, SP Wola Gułowska

 

Kategoria: klasy VI-VII

I miejsce: Anna Ponikowska, kl. VIIa, SP Adamów

II miejsce: Michał Królik, kl. VII,  SP Wola Gułowska

III miejsce: Wiktoria Kaszubska, kl. VIIb, SP Adamów

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w przyszłych konkursach i przedsięwzięciach.

Joanna Mizak-Ponczek, Kinga Pawlicka