ENGLISH SPECIAL DAYS

W roku szkolnym 2022/2023 świetlica przystąpiła do realizacji II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,English Special Days”, który miał na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim oraz poszerzanie czynnego słownictwa poprzez wprowadzanie na zajęciach świetlicowych scenariuszy zajęć języka angielskiego według kalendarza „dni nietypowych”. Kalendarz został wyeksponowany w świetlicy szkolnej w celu zapoznawania uczniów z bieżącymi wydarzeniami. Zajęcia cieszył się dużym zainteresowaniem i pobudzały kreatywność dzieci. Uudało nam się zrealizować wiele zadań, min. ,,The Dot Day”, ,,Happy Apple Day” i ,,Hello Autumn”, ,,Pumpkin Day”, ,,National Colour Day”, ,,Mickey Mouse Day”, ,,Cat Day”, ,,Teddy Bear Day”, ,,Valentine’s Day”, ,,English Language Day” i wiele innych. To był rok pełen wyzwań i wrażeń językowych.

Edyta Kaszubska