DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ

We wtorek 18 października dzieci ze świetlicy szkolnej wybrały się do Urzędu Pocztowego w Adamowie. Celem wycieczki było zapoznanie z instytucją poczty i pracą listonosza. Dzieci poznały zakres usług pocztowych oraz zadania, jakie spełnia ten urząd w naszym życiu. Wizyta ta poprzedzona była zajęciami, na których dzieci dowiedziały się, w jakim celu chodzi się na pocztę, jakie są sposoby przekazywania informacji na odległość oraz jakie są etapy drogi listu od adresata do odbiorcy. Na koniec same zaprojektowały, swój znaczek pocztowy.

Wychowawcy świetlicy