DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ŚWIETLICY

13 października świetlica szkolna włączyła się w obchody 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji dzieci ze świetlicy wzięły udział w zajęciach poświęconych trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela. Zapoznały się z historią powstania Dnia Edukacji Narodowej oraz dowiedzieli się, że jest to święto wszystkich pracowników szkoły. Przez cały tydzień dzieci pod kierunkiem wychowawców świetlicy wykonywały laurki z życzeniami, które osobiście wręczyli Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły. Był to wyraz wdzięczności za trud włożony w naukę i wychowanie dzieci i młodzieży.

Wychowawcy świetlicy