„ABC Zdrowego Stylu Życia”

W naszej szkole realizowany jest przez Zespół Wychowawczy program profilaktyczny „ABC Zdrowego stylu życia” przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamowie. W ramach programu odbyły się już warsztaty profilaktyczne „Cukierki” w klasach 1 oraz „Fonoholizm” w klasach 4 i 5.

Warsztaty poprowadziła Pani Anna Stolarczuk – trener – szkoleniowiec ds. profilaktyki.

Program  ma  charakter  uprzedzający, jego  zadaniem  jest  zapobieganie  przedwczesnemu  używaniu alkoholu oraz innych używek i środków psychoaktywnych i  towarzyszącym  temu  konsekwencjom  oraz  promowanie  postawy  trzeźwości, głównie poprzez promowanie alternatywnych sposobów rozładowywania emocji. Założeniem  programu jest zachęcanie do angażowania w zabawę wszystkich dzieci, uczenie empatii, nabywanie  umiejętności społecznych i rozwijanie pozytywnej solidarności grupowej. Z tego punktu widzenia  program ma charakter wychowawczy, który ma ogromne znaczenie profilaktyczne o charakterze  uprzedzającym. Poprzez ten program chcemy również pokazać w jaki bezpieczny sposób korzystać z dobrodziejstw techniki w dzisiejszych czasach przez młodych ludzi.

Zespół Wychowawczy