NA ZAWSZE POZOSTANIESZ W NASZYCH SERCACH

Z największym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 8 marca 2024 roku zmarła nasza koleżanka Dorota Kamola.

W latach 2001- 2019 była nauczycielką wychowania fizycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adamowie. Przekazywała swoim uczniom nie tylko wiedzę,  ale również uczyła zasad dobrego wychowania oraz szacunku do drugiego człowieka.

Pozostawiła w historii naszej szkoły pięknie zapisaną kartę. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy.

Tak trudno pogodzić się nam z faktem, że Ciebie już nie ma. Dziękujemy, że byłaś wśród nas.

Spoczywaj w pokoju!

 

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego