Z cyku „Życie rodziny pszczelej”

Uczniowie klasy III „a” doskonale zdają sobie sprawę jak ogromne znaczenie dla człowieka oraz całej przyrody mają pszczoły. Lecz pszczoły nie są jedynymi zapylaczami wśród owadów. W ramach innowacji pedagogicznej „Życie rodziny pszczelej” uczniowie zgłębiali wiedzę na temat wszystkich owadów zapylających.

Dawniej owady pożyteczne znajdowały schronienie w słomianych dachach, stogach siana czy zakamarkach ścian. W naszych betonowych domach i wypielęgnowanych ogrodach nie ma, niestety, dla nich miejsca. Chcąc chronić populację zapylaczy uczniowie wykonali projekt „Domek dla owadów”. Działanie to wymagało od uczniów wiele pracy. Wykorzystując różnorodne materiały uczniowie samodzielnie zbudowali domki. Wykonując je dążyli do stworzenie przyjaznego środowiska dla różnych owadów. W łodygach trzcin, bambusa czy otworach wywierconych w drewnie schronienie znajdą np. pszczoła murarka czy trzmiel. Wiosną domki dla owadów ozdobią teren naszej szkoły. Nasze końcowe działania podczas lekcji otwartej obserwowali: pan wicedyrektor i inni nauczyciele.

Wszystkie nasze działania w ramach innowacji mają za zadanie kształtować postawy proekologiczne młodego pokolenia oraz rozwijać poczucie współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

 

Klasa III „A” wraz z wychowawcą