TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

W lutym w naszej szkole odbył się Tydzień Języka Ojczystego, którego obchody rozpoczęliśmy 21.02.  Zorganizowany on został przez nauczycieli polonistów i historii. Jego głównym celem, podobnie jak w latach poprzednich,  było upowszechnianie wiedzy o języku polskim, kształtowanie racjonalnej postawy wobec polszczyzny oraz wzbudzenie w świadomości uczniów cennych wartości, które niesie ze sobą język ojczysty.  Na lekcjach języka polskiego uczniowie zmierzyli się z poprawną polszczyzną, znajomością przysłów oraz sprawdzili swoje umiejętności w poprawnej pisowni poprzez napisanie dyktanda, którego tematyka była związana z patronem naszej szkoły. W potyczkach językowych mogli nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale też wiele się nauczyć. To była świetna zabawa. Dodatkowo chętni uczniowie rozszyfrowywali querkody, które zawierały złote myśli polskich pisarzy; na lekcjach historii i języka polskiego wykonywali kreatywne notatki z lekcji, które zostały zaprezentowane na dolnym korytarzu, a w wolnej chwili w trakcie przerw mogli zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi języka polskiego umieszczonymi na gazetce szkolnej.

Poniżej zamieszczamy mistrzów przeprowadzonych zadań.

Klasowi Mistrzowie Ortografii

Kl.4a –  Lena Witek

Kl. 4b –  Oliwia Balou

Kl.5a –  Alicja Dzido

Kl. 5b –  Maja Alikowska

Kl.6a –  Szymon Wolski

Kl. 6b –  Gabriela Golba

Kl. 7a –  Sebastian Stempniak

Kl. 7b –  Wiktoria Kaszubska

Klasowi Mistrzowie poprawnej polszczyzny

Kl.4a – Bartosz Chmielewski

Kl. 4b – Kacper Michalak

Kl.5a – Jakub Grzechnik

Kl.6a –  Alicja Żaczek

Kl. 6b –  Jan Warowny

Kl. 7a –  Natalia Bartnicka, Maksymilian Dzido

Kl. 7b – Maciej Patkowski

Kl. 8 – Maja Rudzińska

Kreatywna notatka

I m-ce

Alicja Żaczek, Zuzanna Kruk, Maria Młodzikowska, Kinga Toporowicz,

II m-ce

Anna Jastrzębska, Michał Wierzbicki, Oliwia Cąkała, Maria Dziudzik, Gabriela Golba, Zofia Dziudzik,

III m-ce

Zofia Pycka, Bartosz Chmielewski,

Anna Polak

 Teresa Studzińska

Katarzyna Zgorzałek