Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

W ubiegłym tygodniu w ramach Światowego Dnia Pierwszej Pomocy uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną uczestniczyli w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy prowadzonych przez zaproszoną nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej p. Dorotę Turską. Świetliczaki dowiedziały się jak zachować się w razie zagrożenia, wypadku lub niebezpiecznej sytuacji oraz pod jakim numerem wzywać pomoc. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem i uwagą, dzięki czemu zdobyły podstawowe umiejętności postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej: sprawnego wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, pozycji bocznej oraz resuscytacji. W ramach tych zajęć uczniowie wykonali plakat oraz ćwiczyli  resuscytację na fantomie, która w nich wzbudziła wiele emocji. To były bardzo przydatne i udane zajęcia .

Wychowawcy świetlicy