Spotkanie z Policjantami

Dnia 25.10.2022r. nasze Przedszkole odwiedzili policjanci z Komisariatu Policji
w Adamowie. W spotkaniu wzięły udział dzieci z grupy 3 i 4 latków z Przedszkola im, Misia Uszatka w Adamowie. Głównym celem spotkania z dziećmi było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa. Panowie Policjanci przybliżyli dzieciom na czym polega praca policjanta. Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, oraz o konieczności bycia pod opieką osób dorosłych. Policjanci zwrócili uwagę na bezpieczeństwo na drodze i zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Ponadto zwrócili szczególną uwagę na to, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe zwłaszcza jesienią kiedy dni robią się coraz krótsze i wcześnie zapada zmrok. Dzieci miały możliwość obejrzenia sprzętu, którego policjanci używają w codziennej pracy.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Bożena Szymanek

Magdalena Smarż