Ślubowanie klas I

Dnia 29 września odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Adamów Pan Karol Ponikowski, dyrektor ZOPO Pani Magdalena Malon Chmielewska, dyrektor Muzeum w Woli Okrzejskiej Pani Magdalena Mitura, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych, no i oczywiście cała społeczność szkolna.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały “egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonał p. dyrektor Włodzimierz Wolski, zaś p. dyrektor Anna Bartosiewicz wręczała dzieciom dyplomy. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej i. H. Sienkiewicza w Adamowie. Najmłodsi otrzymali także upominki od starszych kolegów z trzeciej klasy.

Po zakończeniu części oficjalnej dzieci wraz z wychowawczyniami i rodzicami udały się  na Plac Niedźwiedzi, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek i dmuchańce.

Wychowawczynie klas pierwszych