OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

Dnia 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Celem tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Jak pokazują dane WHO depresja jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń w Europie. Szacuje się, że nawet u 20% młodych ludzi przed ukończeniem 18 roku występują zaburzenia depresyjne. Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży wynikają między innymi z trudności w nauce, są związane z brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą i agresją w Internecie. Szacuje się, że co trzeci uczeń doświadcza problemów psychicznych. Największy wzrost zachorowań dotyczy depresji i zaburzeń lękowych. Lockdown, zdalna szkoła, brak relacji rówieśniczych, samotność, brak ruchu, a obecnie również wojna w Ukrainie, przyczyniły się do tej sytuacji.

Dlatego my: dorośli, rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy – musimy być czujni. Każda nagła zmiana zachowania dziecka musi zapalać czerwoną lampkę. Chcemy aby w sytuacjach kryzysowych młodzi ludzie oraz ich rodzice pamiętali, że mogą również liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne szkolnych specjalistów oraz zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej – zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Z tej pomocy mogą skorzystać Rodzice i Młodzież. Konsultacji udzielają specjaliści z fundacji “Twarze Depresji” i “Pajacyk”. Link do strony. https://twarzedepresji.pl/pajacyk/