LEKCJA OTWARTA – W RAMACH SIECI SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA

Dnia 21 rudnia 2022r. w ramach sieci współpracy szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica, w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta. Na lekcję została zaproszona partnerska szkoła tj. Szkoła Podstawowa Woli Gułowskiej. Tematem zajęć rewalidacyjnych było: Kształtowanie słuchu i ekspresji słuchowej. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności dostrzegania cech charakterystycznych muzyki i ilustrowania ich za pomocą kart z symbolami, zdolność do słuchania dłuższych fragmentów muzycznych, wdrażanie i regularne stosowanie instrukcji słuchowych oraz zachęcenie do własnej ekspresji muzyczno-plastycznej.