KLASA W TERENIE- innowacja pedagogiczna w klasie 3b

Od 1 października 2023 do 31 maja 2024 uczniowie klasy 3b realizowali w formie innowacji pedagogicznej ogólnopolski projekt pt. „Klasa w terenie”.

Celami tego przedsięwzięcia było promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu

Zadania projektowe:

1 Obserwacja przyrody- spacer po okolicy, zbieranie darów natury danej pory roku. Podczas spacerów po najbliższej okolicy uczyliśmy się rozpoznawać różne gatunki roślin i zwierząt, poszerzając swoją wiedzę przyrodniczą.

  1. Plastyka w terenie- tworzenie prac z darów natury np. ludzików z kasztanów, pani jesieni, wazonów pełnych kwiatów/liści itp.
  2. Obserwacja chmur- wykonanie pracy plastycznej; malowanie w plenerze nieba, kształtów i tego, co przypominają nam chmury.
  3. Wyjście w ciekawe miejsce– może to być kino, teatr, muzeum lub inne miejsce. Zachęcamy do wyboru takiego miejsca, dzięki któremu dzieci poznają historię swojego regionu. W ramach czwartego zadania wybraliśmy się do kilku ważnych miejsc na mapie Adamowa; odwiedziliśmy cmentarz, kapliczki, kościół. Była to doskonała okazja do poznania lokalnej historii i dziedzictwa swojej miejscowości. Uczciliśmy również pamięć mieszkańców Adamowa i żołnierzy, którzy oddali życie za ojczyznę. Podczas trwania projektu byliśmy też na warsztatach w Bibliotece+. Mieliśmy wycieczkę do Lublina z licznymi atrakcjami oraz do Lasu Odkrywców, kulig, wyjście do pasieki itp.

 

  1. Instrumenty z darów natury – np. z kamieni, patyków, nasion, piasku itd. Akompaniowanie nimi do poznanej wcześniej piosenki.
  2. Zabawa/gra w terenie– przeprowadzenie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Uczniowie w ramach zadania mieli okazję spędzić czas na świeżym powietrzu, bawiąc się w śniegu. Były to nie tylko bitwy na śnieżki czy lepienie bałwanów, ale także różne gry i zabawy, które rozwijały ich sprawność fizyczną i umiejętność współpracy w grupie. Zabawa na śniegu dostarczyła dzieciom mnóstwo radości i niezapomnianych wspomnień. Na tego typu zabawy w terenie bardzo często dzieci wychodziły również o innych porach roku, korzystając z placów zabaw, boisk.
  3. Zabawa w przyrodników- zorganizowanie „warsztatów ogrodniczych”; sianie nasion, sadzenie kwiatów. Prowadzenie obserwacji- czego rośliny potrzebują do życia, prowadzenie doświadczeń i zapisywanie wniosków, notatek tworzenie ilustracji w karcie obserwacji
  4. Przyrodniczy labirynt kolorów- należało znaleźć określone obiekty- rośliny czy elementy przyrodnicze w danych kolorach i umieszczenie ich w odpowiednich polach na karcie pracy
  5. Praca grupowa- stworzenie katalogu roślin – zadanie polegało na stworzeniu „mini zielnika” ze znalezionych liści drzew lub roślin.
  6. Piknik- wspólne spędzenie czasu, zabawy na świeżym powietrzu, zdrowy posiłek na zewnątrz w parku na pledach i kocach.

Projekt „Klasa w Terenie” okazał się niezwykle ciekawym doświadczeniem dla uczniów, którzy mogli lepiej zrozumieć i docenić otaczający je świat. Przebywanie na świeżym powietrzu zaspokajało potrzebę kontaktu dzieci z naturą i dawało im szanse na wielozmysłowe poznawanie świata

Dzięki tej innowacji pedagogicznej uczniowie mieli możliwość zdobywania nowych doświadczeń, rozwijania zainteresowań o otaczającym ich świecie oraz wnikliwej obserwacji przyrody.

Dodatkową korzyścią podejmowanych działań było rozwijanie umiejętności pracy w grupie, integracja zespołu klasowego oraz nauka przez zabawę. Jak również rozbudzanie zainteresowań regionem i przyrodą.

Wychowawczyni klasy 3b Renata Niedziółka