IMPROVING ENGLISH PRONUNCIATION

W obecnych czasach nauka języka obcego jest jedną z najważniejszych dziedzin, w jakiej uczniowie powinni doskonalić swoje umiejętności. Nikogo nie trzeba do tego namawiać, nikomu nie trzeba udowadniać, jak jest to ważne i ile korzyści przynosi. Ucząc się języka obcego, nie należy zapominać o poprawnej wymowie, by, porozumiewając się, być rozumianym i komunikatywnym.

14 listopada 2022r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość rozwijania swoich językowych sprawności, a zwłaszcza doskonalenia wymowy, uczestnicząc w interaktywnym wykładzie pt. „Improving English pronunciation”. Warsztaty odbywały się w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zajęcia miały na celu pokazanie uczniom, jak w interesujący sposób można uczyć się wymowy oraz jak ważny jest to aspekt w procesie nauki języka. Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach i byli chwaleni przez prowadzących warsztaty wykładowców. Mamy nadzieję, że taka forma nauki zainspiruje i zachęci uczniów do rozwijania swoich umiejętności językowych.

Kinga Pawlicka, Joanna Mizak-Ponczek