Eksperymentowanie w przedszkolu

 Dzieci posiadają naturalną potrzebę odkrywania otaczającego ich świata. Dlatego, aby pielęgnować te wspaniałe kompetencje odkrywcy, zachęcano dzieci do wykonywania prostych eksperymentów, wspólnych badań i przyrodniczych obserwacji. Eksperymenty sprzyjały wielokierunkowej aktywności dzieci- zarówno technicznej, poprzez tworzenie prostych konstrukcji tłumaczących poszczególne zjawiska, a także emocjonalnej, ponieważ zaskoczenie i moc entuzjazmu były ich nieodłączną częścią. Co więcej, pomagały budować poczucie sprawczości u dzieci i uczyły myślenia przyczynowo- skutkowego. Wspólne eksperymentowanie było świetnym narzędziem do wywołania momentu zaskoczenia, dzięki któremu najwięcej zapamiętały.

Bożena Gajownik