EKO-Piknik- degustacja ekologicznych potraw i produktów

W piątek 6 października w naszej szkole zorganizowano Piknik EKO – logiczny, podsumowujący projekt „Mój EKO – logiczny talerz” sfinansowany ze środków WFOŚiGW.
W ramach projektu uczniowie brali udział w wycieczkach: do Ogrodu Botanicznego w Lublinie , gdzie uczniowie klas szóstych mogli uczestniczyć w warsztatach z kompostowania i do gospodarstwa ekologicznego w Kosutach oraz warsztatach kulinarnych odbywających się w naszej szkole. W ramach zaplanowanych działań odbyły się dwa konkursy; konkurs na plakat propagujący kompostowanie i konkurs na potrawę ekologiczną.
Podczas pikniku rozstrzygnięto konkursy: na plakat promujący kompostowanie: „Kompostujesz – zyskujesz” oraz na najlepszą potrawę ekologiczną. Zwycięzców nagrodzono. Głównymi nagrodami były: kompostownik modułowy oraz pojemnik do produkcji organicznego nawozu. Po zakończeniu części oficjalnej społeczność szkolna w radosnej i przyjaznej atmosferze degustowała ekologiczne potrawy , częściowo wykonane samodzielnie przez uczniów i ich rodziców. Udział naszej szkoły w tym projekcie przyczynił się do podniesienia świadomości ekologicznej uczniów oraz do integracji całej społeczności szkolnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację naszego projektu.

Zespół Matematyczno-Przyrodniczy