Edukacja z wojskiem

W dniu 14 czerwca 2024 roku, uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Adamowie, uczestniczyli w zajęciach w ramach  edukacyjno – obronnego projektu „EDUKACJA Z WOJSKIEM”. Celem projektu jest podnoszenie świadomości dzieci
i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie nawyków
i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności, a także zachowania w sytuacjach kryzysowych. Organizatorami zajęć jest Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Nasza szkoła gościła żołnierzy z Batalionu Zmechanizowanego:
kpr Ewelinę Wakuluk i szer. Mikołaja Jędruszczaka.

Zajęcia miały charakter teoretyczno – praktyczny. Uczniowie poznali zasady ratowania życia i mienia. Mogli spróbować reanimacji na fantomie. Poznali sygnały alarmowe oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia. Usłyszeli też jakie konsekwencje niesie fake news, kłamstwo czy niebezpieczny żart. Zobaczyli sprzęt wojskowy: broń, kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe, lornetki. Zainteresowanie młodzieży tematami poruszanymi podczas spotkania było bardzo duże. Wykazywali się ogromną aktywnością i zaangażowaniem.