Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Pratulinie 2023

Wolontariusze, opiekunowie i asystenci kościelni Szkolnych Kół Caritas Diecezji Siedleckiej po raz kolejny spotkali się na Diecezjalnym Zjeździe w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Wydarzenie  odbyło się  30 maja 2023 r. w plenerze pobliskiego terenu. Spotkanie prowadziłdyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej – ks. Paweł Zozuniak. Gościem  honorowym był Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, który podziękował przybyłym za obecność i czynione dobro. Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej w Adamowie   reprezentowało 17 wolontariuszy i 2 opiekunów. W tym szczególnym dniu zebranym towarzyszyła modlitwa, integracja i zabawa. Wolontariusze uczestniczyli we Mszy świętej, w grze terenowej oraz w zabawach muzyczno-tanecznych poznając się nawzajem. Miła i serdeczna atmosfera udzielała się wszystkim.

Mamy nadzieję, że duch radosnej wspólnoty zaowocuje na przyszłość.

Opiekunowie SKC nr 7: Bożena Osial, Grażyna Sitarska