Dbamy o nasze zdrowie

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu, to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw.

W związku z tym świętowaliśmy Dzień Osób z Autyzmem. Z tej okazji przygotowano również gazetkę, a uczniowie mogli założyć kolorowe skarpetki. W różnych miejscach szkoły rozwieszono krzyżówki, które zachęcały uczniów do aktywności i kreatywności. Podczas przerw uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia i dbania o swoją kondycję fizyczną.

Klasy najmłodsze mogły wziąć udział w konkursie fotograficznym na najpiękniejszą fotografię zdrowego posiłku.

Malwina Golian