11 luty- Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego ustanowił Papież Polak – Jan Paweł II w 1992 roku.  Z tej okazji wolontariusze Szkolnego Koła Caritas nr.7 przygotowali krótką scenkę pantomimiczną pt.  ” Dzielmy się miłością”. W poniedziałek13 lutego 2023 roku „młodzi artyści” zaprezentowali w każdej klasie oraz wśród grup przedszkolnych przedstawienie bez słów. Odpowiednie stroje , rekwizyty i muzyka stwarzały oglądającym możliwość własnych refleksji na temat choroby i miłosierdzia.

Mamy nadzieję, że problem ludzkiego cierpienia będzie dla nas wszystkich wyznacznikiem do podejmowania dobrych uczynków.

                                                                                  Opiekunowie SKCaritas