DZIEŃ WODY W ŚWIETLICY

Woda jest niezbędna do życia na Ziemi. Dlatego, jak co roku w świetlicy szkolnej, 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 1992. Zajęcia miały na celu uświadomienie, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa woda, skąd się bierze, w jaki sposób możemy ją oszczędzać oraz z jakimi problemami spotykają się ludzie na całym świecie z powodu jej braku. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie należy podejmować działania, aby chronić wody podziemne i zapobiegać ich zanieczyszczeniu. Podczas zajęć dzieci obejrzały filmy edukacyjne, wspólnie zastanowiły się w jaki sposób możemy oszczędzać wodę oraz wykonały pracę plastyczną „Kropelka wody”. Świetliki dowiedziały się również dlaczego woda jest niezbędna do życia, jak prawidłowo korzystać z zasobów wody pitnej i jak właściwie nawadniać nasz organizm.

Wychowawcy świetlicy